خرید و بهره برداری نردبان هیدرولیکی 32متری آتش نشانی اسلامشهر
پنجشنبه, ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ ۱۳:۴۷ ۲۴
طبقه بندی: اخبار و رویدادها
چچ
خرید و بهره برداری نردبان هیدرولیکی 32متری آتش نشانی اسلامشهر

خرید و بهره برداری نردبان هیدرولیکی 32متری آتش نشانی اسلامشهر

خرید و بهره برداری نردبان هیدرولیکی 32متری آتش نشانی اسلامشهر

خرید و بهره برداری نردبان هیدرولیکی ۳۲متری آتش نشانی اسلامشهر

آدرس کوتاه شده: