افتتاح مرکز آموزش تخصصی آتش نشانی شهرستان‌های تهران در اسلامشهر
پنجشنبه, ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ ۱۴:۰۴ ۲۷
طبقه بندی: اخبار و رویدادها
چچ
افتتاح مرکز آموزش تخصصی آتش نشانی شهرستان‌های تهران در اسلامشهر

افتتاح مرکز آموزش تخصصی آتش نشانی شهرستان‌های تهران در اسلامشهر

افتتاح مرکز آموزش تخصصی آتش نشانی شهرستان‌های تهران در اسلامشهر

افتتاح مرکز آموزش تخصصی آتش نشانی شهرستان‌های تهران در اسلامشهر

آدرس کوتاه شده: