مانور نیروهای آتش نشانی اسلامشهر در روز آتش نشان
پنجشنبه, ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ ۱۴:۰۵ ۵۹
طبقه بندی: اخبار و رویدادها
چچ
مانور نیروهای آتش نشانی اسلامشهر در روز آتش نشان

مانور نیروهای آتش نشانی اسلامشهر در روز آتش نشان

همزمان با روز آتش نشان مانور نیروهای آتش نشانی اسلامشهر با حضور و اجرای پرسنل آتش نشانی برگزار شد. در این مانور توان جسمانی و آمادگی همه جانبه دلاورمردان و شیرزنان جانبرکف آتش نشانی در زمینه های مختلف اطفاء حریق، نجات مصدوم از چاه و استخر، انتقال از ارتفاع و راپل و غیره به نمایش گذاشته شد و در پایان برنامه های گرامیداشت روز آتش نشانی، ضمن ادای احترام و گلباران یادمان شهدای آتش نشانی، آتش نشانان سازمان آتش نشانی شهرداری اسلامشهر در محل سالن شهید آوینی شهرداری مورد تجلیل و تکریم قرار گرفتند.

همزمان با روز آتش نشان مانور نیروهای آتش نشانی اسلامشهر با حضور و اجرای پرسنل آتش نشانی برگزار شد. در این مانور توان جسمانی و آمادگی همه جانبه دلاورمردان و شیرزنان جانبرکف آتش نشانی در زمینه های مختلف اطفاء حریق، نجات مصدوم از چاه و استخر، انتقال از ارتفاع و راپل و غیره به نمایش گذاشته شد و در پایان برنامه های گرامیداشت روز آتش نشانی، ضمن ادای احترام و گلباران یادمان شهدای آتش نشانی، آتش نشانان سازمان آتش نشانی شهرداری اسلامشهر در محل سالن شهید آوینی شهرداری مورد تجلیل و تکریم قرار گرفتند.

آدرس کوتاه شده: